Výhody technologie Silkot Blue

• bez stavebních a jiných mechanických zásahů do vozovky

• oprava beze spáry, opravené místo ve spoji znovu nepraská

• opětovné spojení mikrotrhlin v podkladu

• prodloužení životnosti opraveného místa o několik let

• oprava je velmi rychlá, trvá 15 – 25 minut

• bez dopravní uzavírky, opravy prováděné za provozu

• oprava je až 2,5x levnější než frézování či řezání asfaltové vozovky

• opravy je možné provádět i v zimním období – až do -10°C

• používáme výhradně novou asfaltovou směs, která zaručuje konstantní parametry oprav


Kontakt

Oprava silnic Bukal s.r.o.
Brno-střed, Staré Brno, Nové sady 988/2
+420604774861