Oprava komunikací technologií SILKOT

Nejprve vyčistíme opravované místo od zanesených nečistot, jako je prach, drobné kamínky, mech apod. Se strojem SILKOT najedeme nad připravené místo a sklopíme zadní nahřívací čelo. Výtluk a jeho okolí začneme nahřívat sálavým teplem až na 150 – 160°C po dobu cca 8 – 12 minut. Po nahřátí se plocha rozruší ocelovými hráběmi a výtluk se doplní novou asfaltovou směsí ohřátou ve speciálním izolovaném nahřívacím zásobníku. Opravované místo se pečlivě urovná a následuje dokonalé zhutnění vibračním válcem. Neopravujeme pouze samotný výtluk, ale i jeho bezprostřední okolí, abychom zamezili jeho dalšímu praskání. Okolí opravovaného místa se dokonale spojí a vzniká jedna homogenní bezespárá plocha. Po cca 15 minutách po zaválcování je možné přes opravované místo opět normálně jezdit.

Pracovní postup technologie Silkot Blue:

Opravy touto technologií lze provádět i v podmínkách, kdy tradiční způsob opravy použít nelze. Například na Ukrajině opravu silnice při teplotě -10°C zdokumentovali místní média:

Silkot na Ukrajině

Nahřátí vozovky nahřívacím čelem je možné i v takto nízkých teplotách. Zbytková vlhkost se odpaří a bez problémů dojde ke spojení podkladu s novou vrstvou asfaltové směsi. Samozřejmě se zvýší cena opravy, protože nahřátí zabere delší čas a tím i spotřebu plynu. Ale vše Vám rádi vysvětlíme a zkalkulujeme předem.


Kontakt

Oprava silnic Bukal s.r.o.
Brno-střed, Staré Brno, Nové sady 988/2
+420604774861